Administrativno-pravni poslovi

Administrativno-pravni poslovi

  • prijavljivanje-odjavljivanje zaposlenih na PIO i zdravstveno
  • izrada ugovora o radu
  • izrada rešenja o raskidu radnog odnosa
  • izrada svih vrsta poreskih prijava (PPDG;PPP)
  • sravnjenja evidencija sa Poreskom upravom