Usklađivanje privrednih subjekata sa zakonom o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) je donet 25. maja 2011. godine, ali je njegova primena odložena do 1. februara 2012. godine (osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8. ovog zakona koji će se primenjivati od 1. januara 2014 godine). Na sednici Narodne skupštine održanoj dana 26. decembra donet je Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvim („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) kojim su, između ostalog, sačinjene izmene odredbi koje se odnose na obavezu usklađivanja privrednih društava sa odredbama novog zakona. Continue reading

Novi budžet stupa na snagu

Izvor: Tanjug

Beograd — Danas stupa na snagu novi budžet koji ima antikrizni karakter. „Težak“ je oko 890 milijardi dinara, uz prihode od oko 750 milijardi i deficit 140 milijardi.

Budžetski deficit je, prema rečima premijera Mirka Cvetkovića, glavna fiskalna antikrizna mera, koji će biti upotrebljen za investiranje u infrastrukturu i podsticanje proizvodnje, jer u situaciji kada postoji strah od recesije – najbolji odgovor je budžet sa deficitom.

Pročitaj ceo tekst